Kdo jsme


Společnost ELNERMONT s.r.o. byla založena v roce 2018 panem Bohuslavem Niesnerem, který se od roku 1998 věnoval elektromontážní činnosti jako OSVČ a zaměstnával několik zkušených pracovníků.
 
Vzhledem ke zvýšení poptávky a nutnosti rozšíření výrobních i montážních kapacit došlo k rozhodnutí založit tuto společnost, přesunout centrum podnikání do Olomouce a stát se plnohodnotným partnerem pro Vás, naše odběratele.
 
Rádi bychom se stali i Vaším dodavatelem elektromontážních prací a dále rozšiřovali jak svou odbornost, tak i kvalitu a rozsah nabízených služeb.
 
 
Bohuslav Niesner, jednatel
 

Co děláme


Zabýváme se především realizací veřejného osvětlení měst a obcí, osvětlením průmyslových a kancelářských budov či logistických areálů. Realizací rozvodů silnoproudu i slaboproudu v průmyslových, komerčních i bytových objektech, dodávkami a montážemi rozvaděčů. Dále nabízíme služby v oblasti přenesené správy veřejného osvětlení, revizní činnosti elektro, projekční činnosti elektro, zemních prací, vyhledávání kabelových poruch a v neposlední řadě také návrhů a realizací všech druhů osvětlení.
 

Nabízené služby:
 
Elektroinstalační práce libovolného rozsahu
 
instalace napájecí kabeláže v průmyslových, kancelářských či bytových objektech a to včetně drobných stavebních úprav.
 
 
Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu
 
v této oblasti jsme schopni také poskytnout úplný servis. Spolupracujeme přímo s výrobci svítidel a technologií drátového i bezdrátového rozhlasu, prostřednictvím kterých jsme schopni zajistit příslušný návrh či projekt, disponujeme autorizovanými montážními techniky, provádíme správu a údržbu.
 
 
Výroba rozvaděčů
 
jsme schopni návrhu, projekce a výroby včetně finální montáže: napájecích rozvaděčů libovolného typu, nejčastěji vyrábíme a dodáváme napájecí rozvaděče pro veřejné osvětlení měst a obcí, průmyslových a komerčních objektů.
 
 
Vyhledávání a oprava kabelových poruch
 
jsme vybaveni měřícím vozem a veškerou potřebnou měřící technikou pro identifikování místa poruchy zemních kabelů.
 
 
Projekční činnost v oblasti elektro
 
spolupracujeme s projektanty v oblasti elektro a specializujeme se na návrh světelných soustav. Projekt umíme přizpůsobit pro potřeby investora jak z hlediska výše investičních nákladů, tak i energetické účinnosti. Zajístíme také potřebné světelně-technické výpočty.
 

Významné reference


Dodávky realizované v roce 2020


Název zakázky:     „Výměna osvětlení ve výrobním závodě PRESBETON“

Předmět zakázky:     realizace výměny osvětlení ve výrobní hale společnosti PRESBETON Nova, s.r.o. v Bystrovanech u Olomouce. Celkem jsme v hale ZENIT I nainstalovali 81ks LED svítidel s autonomním řízením prostřednictvím DALI sběrnice. Celá světelná soustava byla doplněna čidly schopnými reagovat na pohyb a řídit intenzitu osvětlení. Zároveň byla instalována nová napájecí a řídící kabeláž, ovládací skříně a světelný rozvaděč. Montáž byla v důsledku umístění svítidel ve výšce 15m poměrně komplikovaná.
 

Termín plnění:     březen 2020

Orientační finanční rozsah realizace:     neuvedeno

 

Název zakázky:     „Výměna osvětlení ve výrobních závodech M.L.S.“

Předmět zakázky:     realizace výměny osvětlení ve výrobních halách společnosti M.L.S. Holice, spol. s r.o. (NIDEC) v Olomouci. Celkem jsme ve dvou výrobních halách a přilehlých skladovacích prostorech nainstalovali 439ks LED svítidel s autonomním řízením prostřednictvím DALI sběrnice. Celá světelná soustava byla doplněna čidly schopnými reagovat na pohyb a řídit intenzitu osvětlení. Ovládání osvětlení bylo realizováno touch-panelem a celé řízení probíhalo prostřednictvím LAN sítě. Zároveň byla instalována nová napájecí a řídící kabeláž. Montáž byla prováděna za provozu v odpoledních a nočních hodinách a o víkendech.
 

Termín plnění:     leden – únor 2020

Orientační finanční rozsah realizace:     neuvedeno

 

Kontakty


Adresa:
ELNERMONT s.r.o.
Černovír 368 IČ:        022 31 042
779 00 Olomouc DIČ:     CZ02231042
(odkaz na mapu)

Kontakty:
telefon:    (+420) 703 146 540
e-mail:       elnermont@elnermont.cz
ID:                65p3qwy  (datová schránka)
Bohuslav Niesner
jednatel

telefon:    (+420) 703 146 544
e-mail:       niesner@elnermont.cz

(kliknutím budete přesměrováni na mapu)