Zahájili jsme realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Bílovice-Lutotín

V koordinaci s kabelizací NN části obce Bílovice dojde k výměně napájecí kabeláže VO v délce 2150m a zároveň uložení napájecí kabeláže pro obecní rozhlas.
Do soustavy veřejného osvětlení bude doplněno celkem 13ks nových stožárů s LED svítidly. Do stávajících stožárů v počtu 31ks bude zaústěna nová napájecí kabeláž a rozvod rozhlasu.
Projekt řeší i nasvětlení místní kapličky.