Významné reference


Dodávky realizované v roce 2018


Název zakázky:     „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Třinci“

Předmět zakázky:     výměna 394ks LED svítidel jako náhrada za zastaralá a energeticky neúčinná výbojková svítidla. Svítidla byla instalována na stávající ocelové stožáry a byla vyměněna i napájecí kabeláž. Dále bylo doplněno celkem 3ks stožárů v místech, kde bylo nutné komunikace dodatečně dosvětlit.
 

Termín plnění:     červenec – listopad 2018

Orientační finanční rozsah realizace:     3,9 mil. Kč (bez DPH)

 

Název zakázky:
„Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Císařov“

Předmět zakázky:     výměna 60ks LED svítidel jako náhrada za zastaralá a energeticky neúčinná výbojková svítidla. Svítidla byla instalována na nové ocelové stožáry a byla vyměněna i celá kabelová trasa, kde bylo uloženo celkem 2650m kabeláže do chrániček a zemnící pásoviny.Došlo také k výměně rozvaděče VO.
 

Termín plnění:     červen – září 2018

Orientační finanční rozsah realizace:     3,4 mil. Kč (bez DPH)


Název zakázky:     „Renovace veřejného osvětlení v obci Červenka“

Předmět zakázky:     výměna 219ks LED svítidel jako náhrada za zastaralá a energeticky neúčinná výbojková svítidla. Svítidla byla instalována na především na stávající betonové stožáry. Byla vyměněna napájecí kabeláž a svítidla byla uchycena na nové výložníky. Dále bylo postaveno 22ks nových stožárů včetně kabelové trasy a zemnění. Vyměněny byly i tři rozvaděče VO.
 

Termín plnění:     červen – září 2018

Orientační finanční rozsah realizace:     2,1 mil. Kč (bez DPH)

 

Název zakázky:     „Polkovice – renovace veřejného osvětlení“

Předmět zakázky:     výměna 100ks LED svítidel jako náhrada za zastaralá a energeticky neúčinná výbojková svítidla. Svítidla byla instalována na stávající betonové stožáry. Byla vyměněna napájecí kabeláž a svítidla byla uchycena na nové výložníky. Vyměněny byly i dva rozvaděče VO.
 

Termín plnění:     červenec – srpen 2018

Orientační finanční rozsah realizace:     0,9 mil. Kč (bez DPH)

 

Název zakázky:     „Renovace veřejného osvětlení v obci Citov“

Předmět zakázky:     výměna 98ks LED svítidel jako náhrada za zastaralá a energeticky neúčinná výbojková svítidla. Svítidla byla instalována na stávající betonové stožáry. Byla vyměněna napájecí kabeláž a svítidla byla uchycena na nové výložníky. Vyměněn byl i rozvaděč VO.
 

Termín plnění:     červen – červenec 2018

Orientační finanční rozsah realizace:     0,8 mil. Kč (bez DPH)