Významné reference


Dodávky realizované v roce 2019


Název zakázky:     „Renovace veřejného osvětlení v obci Charváty“

Předmět zakázky:     výměna 117ks LED svítidel jako náhrada za zastaralá a energeticky neúčinná výbojková svítidla. Svítidla byla instalována na nové výložníky a součástí výměny byla také výměna napájecí kabeláže. Výměny se týkaly především místních částí Drahlov a Čertoryje, kde bylo vystavěno kompletně nové VO včetně 31ks stožárů a napájecí kabeláže v délce 1280m. Výstavba byla koordinována s kabelizací NN.
 

Termín plnění:     červenec – listopad 2019

Orientační finanční rozsah realizace:     1,9 mil. Kč (bez DPH)

 

Název zakázky:
„Renovace veřejného osvětlení ve vybraných částech obce Bílá Lhota“

Předmět zakázky:     výměna 136ks LED svítidel jako náhrada za zastaralá a energeticky neúčinná výbojková svítidla. Svítidla byla instalována částečně na stávající betonové stožáry v místních částech Hradečná, Měník a Nové Mlýny a v místní části Červená Lhota na 34ks nových ocelových stožárů. Došlo k výměně napájecí kabeláže v délce 1600m vzdušného AES vedení a 1500m zemní kabeláže. Vyměněny byly i 3ks napájecích rozvaděčů VO.
 

Termín plnění:     červenec – listopad 2019

Orientační finanční rozsah realizace:     2,3 mil. Kč (bez DPH)

 

Název zakázky:     „Renovace veřejného osvětlení v obci Křelov-Břuchotín“

Předmět zakázky:     výměna 231ks LED svítidel jako náhrada za zastaralá a energeticky neúčinná výbojková svítidla. Svítidla byla instalována na nové výložníky a součástí výměny byla také výměna napájecí kabeláže. V rámci optimalizace VO bylo několik stožárů doplněno a na několik stávajících bylo nainstalováno prodloužení.
 

Termín plnění:     červenec – říjen 2019

Orientační finanční rozsah realizace:     1,9 mil. Kč (bez DPH)

 

Název zakázky:
„Rekonstrukce obecního rozhlasu a veřejného osvětlení ve Výklekách“

Předmět zakázky:     výměna 88ks LED svítidel jako náhrada za zastaralá a energeticky neúčinná výbojková svítidla. Svítidla byla instalována na nové výložníky a součástí výměny byla také výměna napájecí kabeláže. V obci jsme postavili 2 nové stožáry v místech, kde osvětlení nebylo a došlo i na výměnu napájecího rozvaděče VO.
Dále došlo ke kompletní renovaci obecního rozhlasu. Na přání investora byl dodán rozhlas drátový včetně ústředny a 22ks reproduktorů. Napájení rozhlasu bylo realizováno novým závěsným kabelem v délce 1830m.
 

Termín plnění:     květen – říjen 2019

Orientační finanční rozsah realizace:     1,2 mil. Kč (bez DPH)

 

Název zakázky:     „Rekonstrukce veřejného osvětlení Jedlí“

Předmět zakázky:     výměna 66ks LED svítidel jako náhrada za zastaralá a energeticky neúčinná výbojková svítidla. Svítidla byla instalována částečně na stávající betonové stožáry a na 40ks nových ocelových stožárů. Byla kompletně vyměněna napájecí kabeláž v délce 1200m vzdušného AES vedení a 2500m zemní kabeláže. Došlo i k výměně napájecího rozvaděče VO. Výstavba byla koordinována s kabelizací NN.
 

Termín plnění:     červenec – září 2019

Orientační finanční rozsah realizace:     1,9 mil. Kč (bez DPH)