Významné reference


Dodávky realizované v roce 2020


Název zakázky:     „Výměna osvětlení ve výrobním závodě PRESBETON“

Předmět zakázky:     realizace výměny osvětlení ve výrobní hale společnosti PRESBETON Nova, s.r.o. v Bystrovanech u Olomouce. Celkem jsme v hale ZENIT I nainstalovali 81ks LED svítidel s autonomním řízením prostřednictvím DALI sběrnice. Celá světelná soustava byla doplněna čidly schopnými reagovat na pohyb a řídit intenzitu osvětlení. Zároveň byla instalována nová napájecí a řídící kabeláž, ovládací skříně a světelný rozvaděč. Montáž byla v důsledku umístění svítidel ve výšce 15m poměrně komplikovaná.
 

Termín plnění:     březen 2020

Orientační finanční rozsah realizace:     neuvedeno

 

Název zakázky:     „Výměna osvětlení ve výrobních závodech M.L.S.“

Předmět zakázky:     realizace výměny osvětlení ve výrobních halách společnosti M.L.S. Holice, spol. s r.o. (NIDEC) v Olomouci. Celkem jsme ve dvou výrobních halách a přilehlých skladovacích prostorech nainstalovali 439ks LED svítidel s autonomním řízením prostřednictvím DALI sběrnice. Celá světelná soustava byla doplněna čidly schopnými reagovat na pohyb a řídit intenzitu osvětlení. Ovládání osvětlení bylo realizováno touch-panelem a celé řízení probíhalo prostřednictvím LAN sítě. Zároveň byla instalována nová napájecí a řídící kabeláž. Montáž byla prováděna za provozu v odpoledních a nočních hodinách a o víkendech.
 

Termín plnění:     leden – únor 2020

Orientační finanční rozsah realizace:     neuvedeno